Auto Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 538571,
NIP 966-20-95-642, REGON 360509638, kapitał zakładowy 160.000,00zł

Auto Team Service Sp. z o.o.
42 Pułku Piechoty 50
15-181 Białystok

Prezes Zarządu
Robert Matoszko
669-997-297

Administracja strony
arek.ruminski@autoteam-service.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

E-mail kontaktowy

Temat

Wiadomość